Wie zijn wij?

Vlamingen in Shanghai of VLIS is een vrijwilligersorganisatie die een eerste contactpunt wil zijn voor iedereen die voor kortere of langere tijd naar Shanghai komt. Maar er is meer…

Onze missie is het leven en wonen voor alle Belgen in Shanghai praktisch te ondersteunen maar ook aangenaam te maken.

Dit betekent dat je steeds bij ons terecht kunt met vragen over wonen, onderwijs, gezondheid, voeding, ontspanning, vervoer, … Maar het betekent ook dat wij zorgen voor cultuur en ontspanning waarbij we de band met ons "thuis"land koesteren, onze Bourgondische achtergrond niet vergeten en de Belgische tradities in ere houden.

Iedereen is welkom! Jong of oud, man of vrouw, single of getrouwd, studerend, werkend of genietend , … zolang je maar een band hebt met België.

Wil je meer info, stuur een mailtje naar nihao@vlis.be